Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Szkoła średnia w Anglii po Brexicie?

Szkoła średnia w Wielkiej Brytanii po Brexicie nadal jest możliwa. Brexit nie zamknął dostępu do brytyjskich szkół. Uczniowie z Polski zainteresowani nauką za granicą mogą aplikować do liceum w UK na jedną z następujących ścieżek:

 

1. Wyjazd krótkoterminowy na 1- 6 miesięcy do szkoły prywatnej lub państwowej. Taki pobyt ma głównie na celu naukę języka, zdobycie międzynarodowego doświadczenia lub sprawdzenie czy uczeń dobrze sobie radzi w brytyjskim systemie edukacyjnym przed podjęciem decyzji o długoterminowym wyjeździe. – Bez wizy, wystarczy paszport (a dla pobytów maj– czerwiec 2021 jeszcze możliwy wyjazd na dowodzie osobistym).

Dostępne opcje szkół w Anglii bez wizy:

Szkoła państwowa + rodzina goszcząca /akademik
Szkoła prywatna + rodzina goszcząca / akademik

Ceny pobytów uzależnione są od wybranych opcji, poniżej kilka przykładowych terminów:

31.08-17.12 (15 tygodni) – ceny od 5500 GBP
5.01-1.04 (12 tygodni) – ceny od 4500 GBP

 

2.Wyjazd długoterminowy na 1 rok szkolny lub więcej lat. Taki pobyt ma na celu naukę języka, zdobycie międzynarodowego doświadczenia i dyplomu zagranicznej szkoły średniej: iGCSE, IB, A-LEVEL, BTEC, Vocational Diploma, HSD/HNC, Foundation Diploma – Z wizą, wymagany paszport.

Dostępne opcje szkół angielskich z wizą:

Szkoła państwowa dla uczniów 16+ lat + rodzina goszcząca/akademik – Student Visa
Szkoła prywatna dla uczniów 18+ lat + akademik / rodzina goszcząca – Student Visa
Szkoła prywatna dla uczniów do 18 lat + akademik / rodzina goszcząca – Child Student Visa

 

Informacje o wizach brytyjskich dla uczniów 

Student Visa:

 • może być wnioskowana na okres do 2 lat na etapie licealnym
 • może być wnioskowana na okres do 5 lat na etapie uniwersyteckim
 • visa fee 348 GBP + obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne IHS 470 GBP/rok
 • dopłaty za szybką obsługę: 220 GBP lub super szybką obsługę 956 GBP
 • wymagane punkty aplikacji 70 pkt:
  • CAS Confirmation of Acceptance for Studies wydawane przez szkołę
  • Odpowiedni etap edukacji A-Level/IB/Foundation/BTEC lub wyższe
  • Wiek 16+ lat w momencie aplikowania
  • Pisemna zgoda rodziców jeśli poniżej 18 lat
  • Zapewniona opieka na czas pobytu jeśli poniżej 18 lat
  • Zapewnione środki pieniężne na utrzymanie i kieszonkowe – UE wyjątek!
  • Certyfikat językowy lub ukończenie etapu edukacji po angielsku (z zatwierdzonej listy)

 

Child Student Visa:

 • może być wnioskowana na okres do 6 lat jeśli uczeń jest ponizej 16 roku życia
 • może być wnioskowana na okres do 3 lat jeśli uczeń jest w wieku 16-17 lat
 • visa fee 348 GBP + obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne IHS 470 GBP/rok
 • dopłaty za szybką obsługę: 220 GBP lub super szybką obsługę 956 GBP
 • wymagane punkty aplikacji 70 pkt :
  • CAS Confirmation of Acceptance for Studies wydawane przez szkołę (Independent school)
  • Odpowiedni etap edukacji A-Level/IB lub niższe
  • Wiek 4-17 lat w momencie aplikowania
  • Pisemna zgoda rodziców
  • Zapewniona opieka na czas pobytu
  • Zapewnione środki pieniężne na utrzymanie i kieszonkowe – UE wyjątek!

 

Aplikowanie o wizę do Anglii – Proces wnioskowania o wizę należy zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, około 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem nauki, poniżej podstawowe etapy aplikowania o wizę do Wielkiej Brytanii:

Najdłużej trwa zwykle proces aplikowania do szkoły i wydawania listu CAS, ostatnie 2 etapy zajmują zwykle już tylko 2-15 dni.

 

 

Dokumenty wymagane w trakcie wnioskowania o wizę do Wielkiej Brytanii:

 • Paszport – musi być ważny minimum na 6 miesięcy po planowanej dacie wjazdu do UK
  • z chipem – zostanie przyznana elektroniczna wiza
  • bez chipa – wymagana wolna dwustronnie kartka na winietę wizową i Bio-metryczną zgodę na pobyt
 • Karta pobytu – jeśli uczeń wnioskuje w obcym kraju
 • Potwierdzenie relacji rodzicielskich/opieki – akt urodzenia/certyfikat adopcji/wyrok sądu ustanawiający opiekę/akt zgonu jednego z rodziców- wydane po angielsku lub przetłumaczone u tłumacza przysięgłego
 • TB certificate – jeśli uczeń wnioskuje z kraju obecnego na liście z zagrożeniem gruźlicą lub przebywał tam przez ostatnie 6 miesięcy.
 • Zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd ucznia podpisana przez obojga rodziców/opiekunów– zawiera potwierdzenie relacji, zgodę na aplikację, zgodę na podróż, pobyt i opiekę wg zaaranżowanych Permitted Living Arrangements
 • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1 – należy podejść do Secure English Language Test (SELT) i załączyć certyfikat lub ukończyć w UK przed 18 rokiem życia przedmiot English Language lub English Literature na poziomie GCSE, A’ level, Scottish National Qualification na poziomie level 4 lub 5 lub Scottish Higher lub Advanced Higher. Wyjątkowe zwolnienie jeśli uczeń wnioskuje o odnowienie wizy na tym samym poziomie – to nie musi ponownie udowadniać znajomości angielskiego.

 

Uwaga przy Child Student Visa

Permitted Living Arrangements – Potwierdzenie zakwaterowania i wyżywienia

 • jeśli uczeń będzie mieszkał w szkolnym internacie/akademiku – to zostanie to wpisane w CAS i tam zostanie umieszczona kwota jaką trzeba zapewnić na ten poczet
 • jeśli uczeń będzie mieszkał poza szkołą to trzeba wskazać z kim:
 • jeśli z rodzicem to rodzic musi wykazać prawo do przebywania na terenie UK, rodzic ucznia poniżej 12 roku życia może zawnioskować o specjalną wizę rodzica i wykazać że ma 1560 GBP/miesiąc i 625 GBP/miesiąc na każde kolejne dziecko na okres minimum 9 miesięcy
 • jeśli niezależnie od szkoły (16- lub 17- latkowie) – list potwierdzający rezerwację zakwaterowania
 • jeśli u członka bliskiej rodziny, to trzeba załączyć np. paszport jako potwierdzenie wieku 18+ i brytyjskiej narodowości opiekuna lub jego statusu stałego zamieszkania Settled Status Accepted i list rodzica potwierdzający relację z tą osobą
 • jeśli dziecko do 16 roku życia u osoby spoza rodziny (Private Foster Care Arrangements) to należy powiadomić o tym władze lokalne w UK i załączyć taki list od rodziców/opiekunów z potwierdzeniem i danymi tej osoby, która pewnie będzie musiała stawić się w urzędzie i potwierdzić chęć opieki nad nieletnim i list z urzędu że wyraża na to zgodę – sporo formalności, więc trzeba zacząć około 3-6 miesięcy przed procesem wizowym lub skorzystać z profesjonalnej firmy specjalizującej się w organizacji tego typu zakwaterowania. O szczegóły pytaj doradców JPEdukacja.

 

Uwaga: wszystkie dokumenty aplikacji wizowej do UK załączamy po angielsku lub walijsku albo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na angielski. Uwaga tłumaczenie musi spełniać poniższe warunki:

 • tłumacz z uprawnieniami, które może zweryfikować Home Office
 • tłumaczenie musi zawierać potwierdzenie, że to jest dokładne tłumaczenie tego dokumentu
 • tłumaczenie musi zawierać datę, imię, nazwisko, podpis oraz dane kontaktowe tłumacza/firmy tłumaczeniowej

zadaj pytanie >>

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close