Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Wiza do Kanady – jak otrzymać?

Wizy do Kanady obowiązkowo są wymagane na pobyty dłuższe niż 6-miesięcy. Na wybrane pobyty krótkoterminowe do wjazdu na terytorium Kanady, wystarczy Państwu ważny paszport czytany maszynowo, wydany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Paszportami biometrycznymi są wszystkie paszporty wydawane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej po 28 sierpnia 2006r. Dodatkowym obowiązkiem jest elektroniczne złożenie wniosku eTA i uiszczenie wymaganej opłaty. JPEdukacja dokonuje tych czynności za swoich klientów zgłoszonych na kursy językowe w Kanadzie.

 

Kurs krótkoterminowy i długoterminowy
W przypadku podejmowania nauki lub uczestniczenia w wymianie studenckiej w Kanadzie na okres krótszy niż sześć miesięcy zezwolenie na naukę nie jest niezbędne. Czyli jeżeli przewidywany okres nauki w Kanadzie nie przekracza sześciu miesięcy, można podjąć naukę bez konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jeżeli zamierzają Państwo podjąć naukę trwającą dłużej niż sześć miesięcy, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na naukę.

  • Za krótkoterminowe uznawane są kursy (do 6 miesięcy), które zostaną przez Państwa ukończone w czasie Państwa legalnego pobytu w Kanadzie. Jadąc do Kanady, należy wtedy zabrać ze sobą list akceptacyjny lub dowód rejestracji na kurs wydany przez kanadyjską instytucję edukacyjną, takie dokumenty uzyskają Państwo za pośrednictwem firmy JPEdukacja, w sprawie szczegółów prosimy o kontakt z jednym z naszych biur. Oficer imigracyjny może sprawdzić te dokumenty przy Państwa wjeździe do Kanady.

 

Wizy do Kanady. Od 2013 roku, kanadyjskie Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji wymaga od obywateli m.in. Polskich, aby przy składaniu wniosku o wizę na pobyt czasowy lub o pozwolenie na naukę lub pracę, stawili się osobiście w Ambasadzie celu pobrania odcisków palców i wykonania fotografii. (jest to nowy wymóg, w sprawie szczegółów prosimy o kontakt z doradcą JPEdukacja).

Ambasada Kanady w Warszawie

ul. Piękna 2 / 8
00-540 Warszawa
Tel.: (+48 22) 584 3100
Faks: (+48 22) 584 3192
Poczta elektroniczna: wsaw@international.gc.ca

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 08:30 – 16:30

 

Wydłużenie pobytu w Kanadzie

Jeśli myślą Państwo o kontynuowaniu nauki w Kanadzie po zakończeniu krótkoterminowego kursu, powinni Państwo złożyć wniosek o zezwolenie na naukę jeszcze przed wyjazdem do Kanady. Osoby, które po ukończeniu pierwotnego krótkoterminowego kursu nie będą miały zezwolenia na naukę, a będą chciały ją kontynuować, muszą złożyć wniosek o zezwolenie na naukę poza Kanadą i tym samym opuścić Kanadę.

Jeżeli początkowy program nauczania, który zamierzają Państwo podjąć trwa krócej niż sześć miesięcy, lecz po jego ukończeniu zamierzają Państwo kontynuować naukę w ramach innego programu lub w innej szkole/uczelni, wówczas należy od razu ubiegać się o zezwolenie na naukę. Ważność uzyskanego wcześniej zezwolenia na naukę można przedłużyć będąc w Kanadzie. Nie można natomiast uzyskać zezwolenia na naukę będąc w Kanadzie, jeżeli wjazd do Kanady nastąpił w ramach pobytu czasowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na naukę

 

Praca w Kanadzie

Praca w Kanadzie bez uzyskania zezwolenia na pracę jest nielegalna. Zezwolenie na pracę można otrzymać w Sekcji Wizowej w Warszawie nawet w ciągu jednego dnia. Szczegółowe informacji udzielą Państwu doradcy JPEdukacja.
Programy nauka i praca i internship (staż zawodowy)
Nieodłączną częścią niektórych kanadyjskich programów studiów jest praktyka zawodowa. Zagraniczni studenci uczący się w kanadyjskich szkołach, którzy chcieliby wziąć udział w programie nauka i praca lub internship potrzebują zarówno zezwolenia na naukę, jak i zezwolenia na pracę.

Poniższy proces dotyczy jedynie sytuacji, w której praca zawodowa jest wymagana przez szkołę w Kanadzie. Jeśli chcą Państwo pracować, wziąć udział w programie internship lub on-the-job training (praktyka zawodowa) nie będąc studentem kanadyjskiej uczelni, wymagane będzie zezwolenie na pracę (nie zezwolenia na naukę).

Aby móc złożyć wniosek o zezwolenie na pracę w ramach programów nauka i praca lub internship:

należy spełniać warunki wymagane do ubiegania się o zezwolenie na naukę,
należy udowodnić, że planowana praca jest istotną częścią programu studiów w Kanadzie,
zatrudnienie musi zostać uznane za część programu nauki przez odpowiednią instytucję,
program nauka i praca lub internship nie może stanowić więcej niż 50% całego programu studiów (wszelkie wymogi spełniają oferowane przez firmę JPEdukacja programy – o szczegóły zapytaj doradcę), oraz
w programach tych nie mogą uczestniczyć osoby pracujące jako: lekarz stażysta (medical intern, medical extern), lekarz rezydent (resident physician -nie dotyczy weterynarii).

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na pracę?

Osoby spełniające powyższe warunki nie składają oddzielnego wniosku o zezwolenie na pracę i nie uiszczają opłaty za rozpatrzenie tego wniosku. Powinny one postępować zgodnie ze standardową procedurą składania wniosku o zezwolenie na naukę i dodatkowo:

do wniosku o zezwolenie na naukę dołączyć list z kanadyjskiej uczelni / szkoły potwierdzający, że zatrudnienie jest istotną częścią programu studiów; odpowiedni fragment listu powinien być wyróżniony (powyższe zezwolenie uzyskasz zgłaszając się na jeden z programów firmy JPEdukacja)

 

Bilety lotnicze

Nie ma wymogu stwierdzającego konieczność wykupienia biletu powrotnego z wyznaczoną datą wyjazdu z Kanady. Niemniej jednak linie lotnicze, z usług których zamierzacie Państwo skorzystać mogą nałożyć wymóg posiadania biletu powrotnego bez lub z konkretną datą wyjazdu, zanim wpuszczą pasażera na pokład samolotu. Urzędnicy imigracyjni na granicy kanadyjskiej mogą pytać o długość planowanego pobytu w Kanadzie. Zazwyczaj nie ma konieczności okazania się dokumentami potwierdzającymi konkretną datę wyjazdu; należy raczej przekonać urzędnika imigracyjnego o zamiarze opuszczenia terytorium Kanady po zakończeniu wizyty

 

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia

Jeżeli Państwa dziecko w wieku poniżej 18 lat wybiera się do Kanady samodzielnie, powinno mieć ze sobą odpis zupełny aktu urodzenia oraz notarialną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd do Kanady. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski. Należy również podać nazwisko osoby pełnoletniej, która będzie odpowiedzialna za Państwa dziecko na terenie Kanady.

Jeżeli jedno z rodziców podróżuje z dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, powinno mieć ze sobą odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz notarialną zgodę drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka na wyjazd do Kanady. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski

Źródło: „http://www.canadainternational.gc.ca/”


zadaj pytanie >>

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close