Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Rok szkolny w USA?

Rok szkolny/semestr w Stanach Zjednoczonych – Amerykańska szkoła średnia – rok szkolny w USA

Nauka w szkole średniej w USA znacznie różni się od nauki w Polsce. Cały system edukacji jest nastawiony na kształtowanie samodzielności uczniów i rozwijanie ich talentów. Sam program nauczania obejmuje mniej teorii na rzecz praktycznych umiejętności i samodzielnego myślenia. Jeśli będziesz się wystarczająco starał, a przede wszystkim będziesz otwarty/ta na nowe wyzwania na pewno sobie poradzisz.  Pamiętaj nauczyciele, to Twoi „przyjaciele”, potrafiący docenić zainteresowanie ucznia przedmiotem oraz wysiłek włożony w opanowanie wiedzy.

 

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ WYBIERAJĄC SZKOŁĘ ŚREDNIĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH?

 

Amerykański system nauki

Jeśli po pierwszych kilku tygodniach (kiedy już przestawisz się na inny typ nauki i przełamiesz pierwsze problemy językowe) stwierdzisz, że nauka nie sprawia ci kłopotów i otrzymujesz dobre oceny, możesz bardziej zaangażować się w pozalekcyjne zajęcia, których na pewno nie zabraknie w twojej nowej szkole. Ważnym faktem, wyróżniającym amerykańskie szkoły od polskich jest prowadzenie zajęć. Edukacja koncentruje się na przyswajaniu wiedzy poprzez nabywanie umiejętności praktycznych. Zapewne zwrócisz uwagę, na fakt, iż  mniej jest regułek do wkuwania, a więcej nauki poprzez doświadczenia i badania. Nie będziesz musiał uczyć się w domu tak dużo jak w Polsce.

Czasami bywa  tak, że między zajęciami jest godzinna przerwa, podczas której można odrobić zadanie domowe, aby później mieć więcej czasu wolnego na uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. Szkoły amerykańskie oferują wiele przedmiotów rozwijających pasje uczniów. Mogą to być lekcje aktorstwa, dziennikarstwa, biznesu czy informatyki.

 

W amerykańskich szkołach średnich  ogromną wagę przykłada się do fizycznego rozwoju młodzieży. W doskonale wyposażonych centrach sportowych będziesz miał pełną możliwość rozwijania swoich umiejętności i sportowych pasji.

Pamiętaj jednak iż w pozornie „luźnych” stosunkach uczeń-szkoła, nie ma miejsca na szkolne występki. Szkoły kierują się zawsze dobrem ucznia więc przestrzeganie regulaminu jest konieczne np. nieusprawiedliwione nieobecności, w amerykańskiej szkole, mogą mieć spore konsekwencje, szczególnie w przypadku uczniów biorących udział w programie wymiany kulturowej.

 

Harmonogram roku szkolnego

Ze względu na fakt, iż szkolnictwo w USA jest zdecentralizowane, tzn iż więcej decyzji podejmują poszczególne stany, a nie państwo, występują różne terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (czyli zwykle uczeń powinien być przygotowany na wyjazd od drugiej połowy sierpnia lub początku września, a powrót na początku czerwca lub końca maja). Podczas roku szkolnego są dwie przerwy w nauce: jedna dwutygodniowa na przełomie grudnia i stycznia oraz tygodniowa na wiosnę.

 

Szkoły publiczne a prywatne

W USA funkcjonuje dużo więcej cieszących się bardzo dobrą opinią szkół prywatnych niż w Polsce. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna – koszty utrzymania szkoły ponoszą podatnicy. Nauka w szkołach prywatnych jest płatna (jako uczeń z Polski możesz ubiegać się o stypendium, które pozwoli w znacznym stopniu obniżyć koszty czesnego – wysokość stypendium jest uzależniona od szkoły i ustalana indywidualnie dla każdego ucznia z wymiany). Wyjeżdżając do szkoły publicznej będziesz ubiegać się o wizę J-1 lub F-1, natomiast nauka w szkole prywatnej wymaga posiadania wizy F-1.

 

Plan lekcji w szkole średniej w USA

Rok szkolny trwa około 9 miesięcy (od pierwszych dni września do połowy czerwca). Dzień szkolny rozpoczyna się o 8:00 lub 8:30. To jak będzie wyglądał Twój plan zajęć, jakich przedmiotów będziesz się uczył oraz to do której klasy trafisz, będzie zależało od kilku czynników, nie tylko od Twojego wieku.

Klasy i przedmioty w szkole średniej w USA

9th Grade młodzież w wieku 14-15 lat;
10th Grade młodzież w wieku  15-16 lat;
11th Grade młodzież w wieku 16-17 lat;
12th  młodzież w wieku  Grade 17-18 lat.

 

Kwalifikacja do konkretnej klasy zależeć będzie m.in.  od  Twojego poziomu znajomości języka (choć przed wyjazdem napiszesz test językowy, który pozwoli nam sprawdzić Twój poziom to i tak ostateczną weryfikację przejdziesz już w USA podczas rozmowy z koordynatorem szkolnym)  i przedmiotów dostępnych w Twojej szkole. W większości szkół amerykańskich uczniowie uczą się od pięciu do siedmiu przedmiotów: angielski, nauki ścisłe, języki obce, nauki społeczne, business, matematyka, handel, muzyka, wychowanie fizyczne, nauka o zdrowiu. Każdy uczeń wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybiera odpowiednie przedmioty na kolejny semestr. Jest grupa przedmiotów obowiązkowych. Należy wybrać: dwa semestry matematyki (np. algebrę, trygonometrię, geometrię), cztery semestry języka angielskiego, dwa z grupy przedmiotów science (geografia, biologia, fizyka, chemia), dwa semestry z historii i dwa z nauk politycznych, jeden semestr wychowania fizycznego, jeden z nauk społecznych (psychologia, socjologia), jeden przedmiot z humanistyki (historia sztuki, teoria muzyki, język obcy). Plan zajęć ustala szkoła.

Aby ułatwić sobie pierwszy kontakt z amerykańską szkołą wybierz jako dodatkowe przedmioty te, które miałeś w szkole w Polsce. Ułatwi Ci to nie tylko start w USA ale również kontynuowanie nauki po powrocie. Staraj się jednak nie zamykać na nowe wyzwania i doświadczanie.

 

Skala ocen w USA

Jako uczestnik programu rok szkolny wymiany powinieneś starać się uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce, nie niższe niż C. W amerykańskiej szkole średniej obowiązują oznaczenia literowe odpowiadające liczbie uzyskanych punktów, a Grade Points Average (GPA) oznacza średnią ocen:

A – ocena wysoka;
B – ocena powyżej średniej;
C – ocena średnia;
D – ocena dostateczna;
F – ocena niedostateczna.Pamiętaj, przygotowując aplikację zgłoszeniową na swój wyjazd na rok szkolny będziesz musiał/ ła opisać swoje świadectwa z 3 ostatnich lat, posługując się ww oznaczeniami, warto oznaczyć ocenę 6 jako A+.

 

High School Diploma a świadectwo ukończenia szkoły.

Uczestniczenie w programie Rok Szkolny w szkole publicznej w USA nie gwarantuje uzyskania High School Diploma (odpowiednik polskiej matury). Nawet jeśli trafisz do 12, ostatniej klasy szkoły średniej, nie masz gwarancji uzyskania HSD. Procedura dopuszczenia do egzaminów końcowych jest bardzo indywidualna i zależy m.in. od Twoich postępów w nauce, od decyzji dyrekcji szkoły, do której będziesz chodził, ale przede wszystkim od decyzji lokalnego kuratorium dystryktu, w którym będziesz przebywał. Możesz otrzymać dyplom honorowy lub świadectwo uczestnictwa w zajęciach szkolnych wraz z wykazem przedmiotów i uzyskanych ocen. Taki dokument powinien wystarczyć, aby kontynuować naukę po powrocie do kraju (dokładne warunki kontynuacji nauki w  polskiej szkole średniej są indywidualnie ustalane z dyrekcją szkoły).

Podczas uroczystości zakończenia szkoły uczniowie otrzymują High School Diploma. Jest on niezbędny przy staraniu się o przyjęcie na uczelnię amerykańską. Jednak o samym przyjęciu decyduje oficjalny wydruk, akt studenta. Znajdują się w nim informacje o zaliczonych przedmiotach oraz wybranym przez ucznia ich stopniu trudności i o uzyskanych ocenach. Wypis ten jest przedmiotem dalszych analiz, określających możliwości, predyspozycje i ambicje kandydata na uczelnię.

 

SAT (Scholastic Aptitude Test)– jest to ustandaryzowany w USA test dla uczniów szkół średnich i stanowić może odpowiednik polskiej matury. Wynik testu jest brany po uwagę przy przyjęciu ucznia na studia. Wszystkie części egzaminu SAT oceniane są w skali od 200 do 800 punktów. W sumie można uzyskać maksymalnie 2400 punktów. Test SAT składa się z dwóch części:

SAT Reasoning Test (dawniej SAT I) – ma charakter ogólny, dotyczy sprawności rozumowania matematycznego oraz podstawowych umiejętności językowych. Trwa on łącznie ok. 240 minut (wraz z przerwami) i składa się z trzech części: matematyka- sprawdzenie biegłości w rozumowaniu, język angielski- sprawdzianu biegłości językowej, writing- sprawdzianu umiejętności z języka pisanego (obejmującego 25 minutowy esej).
SAT Subject Tests (dawniej SAT II)- jest to egzamin przedmiotowy.
SAT Subject Tests jest egzaminem z każdego przedmiotu i trwa 1 godzinę. Istnieje możliwość wyboru zdawanego przedmiotu na egzaminie, m.in: biologia, chemia, fizyka, matematyka (dwa poziomy), literatury (oczywiście w języku angielskim), historia USA, historia powszechna oraz języki obce (m.in. niemiecki, hiszpański, francuski czy łacina).

 

 

Jeżeli interesuje cię szkoła średnia w USA i matura amerykańska, w takim przypadku nie czekaj, ale zapoznaj się już teraz z naszą pełną ofertą. Wyjazd do szkoły w USA to niecodzienna okazja, dzięki której z pewnością można nauczyć się angielskiego, poszerzyć swoje horyzonty, przeżyć niezwykłą przygodę. Jeśli chcesz zdobyć amerykański High School Diploma, to musisz spędzić w Stanach Zjednoczonych co najmniej 1 rok i trafić do klasy 12-tej. Takich ofert 1-rocznych jest bardzo niewiele, znacznie więcej szkół w USA proponuje zdobycie dyplomu amerykańskiej matury w 2 lata.

Twoja szkoła w USA może być ulokowana na wschodnim lub zachodnim wybrzeżu, albo w środkowej części Stanów. Amerykańska szkoła może być prywatna lub publiczna zapytaj doradcę JPEdukacja o różnice warunków uczestnictwa w tych szkołach, możliwe opcje zakwaterowania i dostępne zajęcia dodatkowe.

Chcemy, aby każdy z naszych Klientów był w pełni zadowolony z tego, co możemy mu zaoferować. Dlatego chętnie spotkamy się z uczniem i jego rodzicami, aby szczegółowo omówić warunki każdego z programów i wyjaśnić wszelkie wątpliwości na etapie wyboru szkoły średniej w USA.


O szczegóły pytaj doradców JPEdukcja:

Warszawa – Monika Astrabas, tel. 531872992, e-mail: astrabas@jpedukacja.pl
Poznań – Małgorzata Radomska, tel. 531872990, e-mail: radomska@jpedukacja.pl
Poznań – Paulina Pietrzak, tel. 531872991, e-mail: pietrzak@jpedukacja.pl


zadaj pytanie >>