Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

System edukacyjny w USA – jak wygląda?

Stany Zjednoczone Ameryki to nadal niekwestionowane światowe mocarstwo. Mocarstwo to budowali i budują ludzie, którzy kiedyś chodzili do tamtejszych szkół. Warto, kształcić się w tym kraju, wielkich szans i możliwości.

 

Wiek szkolny w Stanach Zjednoczonych i plan roku szkolnego

System edukacji w  Stanach zjednoczonych  kontrolowany jest przez władze stanowe. Stan ustala prawa i obowiązki ucznia, ogólny program i standardy nauczania. Wiek, w którym dzieci objęte są obowiązkiem edukacji zależy również od prawa stanowego, zwykle waha się między 5 a 7 rokiem życia dziecka, najczęściej dziecko rozpoczyna naukę w 6 roku życia. Młodzież zwykle kończy szkołę  w wieku 16 – 18 lat. Podstawowe i średnie wykształcenie jest w Stanach Zjednoczonych obowiązkowe. Ze względu na fakt, iż szkolnictwo jest zdecentralizowane występują różne daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (zwykle od połowy sierpnia lub od początku września, koniec roku  przypada na początek czerwca lub koniec maja).

 

Elementary School: W USA szkoły podzielone są na rangi czyli lata nauki.

Dzieci w wieku 6 – 10 lat w USA uczą się w szkołach podstawowych rangi 1-4 elementary school. Długość edukacji na tym poziomie trwa 4 lata. W przedziale wiekowym 6-11 lat dzieci mogą uczyć się w szkołach podstawowych rangi 1-5. Długość nauki w tego typu placówkach wynosi 5 lat. Uczniowie po ukończeniu tego rodzaju szkoły mogą iść do szkoły średniej (Middle School). Szkoły podstawowe w randze 1-6 są dla dzieci w wieku 6-12 lat, a edukacja w nich trwa 6 lat. Absolwenci tego typu placówek kierowani są po ich ukończeniu do Secondary School. Ostatnim wariantem szkoły podstawowej jest szkoła podstawowa w randze 1-7. Jej uczniowie to dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia, edukacja w tego typu placówkach trwa 7 lat natomiast absolwenci tych szkół mogą ubiegać się o naukę w Junior High lub  Secondary School.

Middle School

Kolejnym etapem edukacji młodego obywatela USA jest szkoła Middle School (Grades 4-6, 5-7 lub 6-8 – w zależności od rangi ukończonej podstawówki). Długość nauki w tego typu szkole trwa 3 lata natomiast dzieci są w wieku od 10 do 14 roku życia.

Secondary School

Dzieci, które skończyły szkole podstawową o poziomie co najmniej 1-6 są kierowane do Secondary School w randze 7-12, gdzie edukacja trwa 6 lat natomiast wiek uczniów zawiera się w przedziale 13 – 18 lat. Absolwenci tych placówek otrzymują dyplom – High School Diploma w zależności od typu programu może to być dyplom zawodowy, standardowy oraz inne, podobnie jak w Polsce.

Junior Secondary jest szkołą przeznaczoną dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat, długość edukacji w takich  szkołach trwa 3 lata. Tego typu szkoły podzielone zostały na wyższe i niższe (lower and upper divisions).

Kolejnym krokiem w edukacji jest Upper Secondary – jest to program nauczania prowadzony przez High Schools oraz Senior High Schools, edukacja trwa tutaj 4 lata, a dzieci są wieku 15- 18 lat. Absolwenci otrzymują High School Diploma.

 

Nie ma jednolitej, państwowej struktury edukacji ani prawa – wszystkie przepisy dla szkolnictwa zawierają się w prawie stanowym oraz w przepisach 14000 dystryktów szkolnych. Wszystkie stany i dystrykty ustaliły, że edukacja na poziomie secondary kończy się na poziomie 12-stej klasy i dokumentem zaświadczającym ukończenie edukacji na poziomie Secondary jest High School Diploma czyli dyplom ukończenia szkoły średniej. W USA są określone pewne minimalne wymagania, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej.   Powszechny skrót K-12 określa zbiorowo klasy od zerówki do dwunastej, czyli ostatniej klasy szkoły średniej. W Polsce jest to klasa maturalna, lecz w USA nie ma matury. Istnieje egzamin SAT, standardowy test wiedzy, który decyduje o ukończeniu szkoły średniej.

 

Przedmioty w szkole średniej

Każdy uczeń wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybierają odpowiednie przedmioty na kolejny semestr. Jest grupa przedmiotów obowiązkowych. W większości szkół amerykańskich uczniowie uczą się od pięciu do siedmiu przedmiotów: angielski, nauki ścisłe, języki obce, nauki społeczne, business, matematyka, handel, muzyka, wychowanie fizyczne, nauka o zdrowiu.

Należy wybrać: dwa semestry matematyki (np. algebrę, trygonometrię, geometrię), cztery semestry języka angielskiego, dwa z grupy przedmiotów science (geografia, biologia, fizyka, chemia), dwa semestry z historii i dwa z nauk politycznych, jeden semestr wychowania fizycznego, jeden z nauk społecznych (psychologia, socjologia), jeden przedmiot z humanistyki (historia sztuki, teoria muzyki, język obcy). Ponadto uczeń wybiera sobie kilka przedmiotów dowolnych, np. teatr, rysunek, orkiestra, keyboarding (nauka szybkiego pisania na klawiaturze).

Jeśli chcesz wyjechać do szkoły średniej w USA, koniecznie przeczytaj  także inne porady o szkołach w USA.

 

Zakończenie szkoły średniej

Podczas uroczystości zakończenia nauki K-12 uczniowie otrzymują dyplom. Jest on niezbędny przy staraniu się o przyjęcie na uczelnię. Jednak o samym przyjęciu decyduje oficjalny wydruk akt studenta. Znajdują się w nim informacje o zaliczonych przedmiotach i wybranym przez ucznia ich stopniu trudności oraz o uzyskanych ocenach. Wypis ten jest przedmiotem dalszych analiz, określających możliwości, predyspozycje i ambicje kandydata na uczelnię. Uczniowie aplikujący na studia w USA muszę zdać egzamin SAT lub ACT.   Oba egzaminy samodzielnie nie stanowią odpowiednika  matury, choć bywa, że  porównywane są do egzaminu maturalnego. Egzamin SAT lub ACT tylko wraz z dyplomem ukończenia szkoły średniej upoważniają do aplikowanie na studia.

SAT Scholastic Assessment Test lub ACT American College Testing Program to testy dla uczniów szkół średnich w USA. Testy mają sprawdzać kompetencje i wiedzę przedmiotową. Nadal bardziej powszechnym testem jest SAT. JPEdukacja oferuje wakacyjne intensywne kursy przygotowujące do egzaminu SAT w USA. Udział w letnim obozie to najlepsza szansa dla uczniów spoza USA to zdobycia niezbędnej wiedzy i dobrego przygotowania się do egzaminu.

  • Czy wiesz, że uczniowie którzy uzyskali High School Diploma i zdali egzamin SAT lub ACT mogą aplikować również na studia poza USA w tym również w Polsce?
  • Czy wiesz, że masz możliwość rocznej nauki w USA aby otrzymać dyplom maturalny uprawniający na aplikowania na studia?

 

Studia pierwszego stopnia

  • Community i Junior College – prowadzą dwuletni progam nauki po ukończeniu szkoły średniej. Można wybrać jedna z dwóch oferowanych opcji: ścieżkę zawodową – wprowadzającą na rynek pracy lub  naukę w trybie akademickim, przygotowującym studentów do przejścia na uczelnię o czteroletnim programie studiów. Absolwenci zwykle otrzymują stopień Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.).
  • Technical Institute – trwają od jednego do trzech lat studiów powyżej poziomu szkoły średniej i przygotowują studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy.
  • Liberal Arts College, Liberal Arts University oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne. Edukacja w samodzielnym college’u typu liberal arts może być równie prestiżowa jak studiowanie w college’u będącym częścią uniwersytetu.
  • Bachelor’s Degree wymaga czteroletnich studiów pierwszego stopnia, (undergraduate) z dziedziny nauk humanistycznych (Liberal Arts, stopień B.A.) lub nauk ścisłych (Science, stopień B.S.). Do uzyskania stopni B.A. i B.S. wymaganych jest z reguły 120 punktów (credits) i 4 lata nauki. Dlatego uczelnie amerykańskie nie zawsze zaliczają 3 letnie studia licencjackie na uczelniach polskich i europejskich jako równoważne ze studiami typu undergraduate.

 

Studia drugiego stopnia

Studia podyplomowe (Graduate and Professional Studies). Szkoły podyplomowe (Graduate and Professional Schools) dają możliwość studiowania po ukończeniu studiów uniwersyteckich I stopnia i pozwalają na uzyskanie tytułu Master oraz Ph.D. (doktorat). Do dopuszczenia na studia II stopnia (graduate) niezbędny jest tytuł Bachelor’ degree lub jego ekwiwalent nadany w innym kraju. Studia prawnicze i medyczne są w Stanach Zjednoczonych studiami II stopnia tzn. można aplikować na nie dopiero po ukończeniu licencjatu i zaliczeniu odpowiednich egzaminów.

Sprawdź ofertę JPEdukacja SZKOŁA ŚREDNIA W USA – DOSTĘPNE PROGRAMY?

 

Sprawdź ofertę intensywnego przygotowania do egzaminów SAT w Bostonie podczas wakacji


zadaj pytanie >>

Recenzje Kasyn Online
Aviator Kasyno znaleźć to nie tylko miejsce do gry, to także społeczność graczy. Możesz dołączyć do różnych turniejów, zawierać nowe znajomości i dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi graczami.
https://grawkosci.com/pl/ Istnieje wiele różnych strategii, które można zastosować podczas gry w kości.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close