Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

System edukacyjny w USA – jak wygląda?

Stany Zjednoczone Ameryki to nadal niekwestionowane światowe mocarstwo. Mocarstwo to budowali i budują ludzie, którzy kiedyś chodzili do tamtejszych szkół. Warto, kształcić się w tym kraju, wielkich szans i możliwości.

 

Wiek szkolny w Stanach Zjednoczonych i plan roku szkolnego

System edukacji w  Stanach zjednoczonych  kontrolowany jest przez władze stanowe. Stan ustala prawa i obowiązki ucznia, ogólny program i standardy nauczania. Wiek, w którym dzieci objęte są obowiązkiem edukacji zależy również od prawa stanowego, zwykle waha się między 5 a 7 rokiem życia dziecka, najczęściej dziecko rozpoczyna naukę w 6 roku życia. Młodzież zwykle kończy szkołę  w wieku 16 – 18 lat. Podstawowe i średnie wykształcenie jest w Stanach Zjednoczonych obowiązkowe. Ze względu na fakt, iż szkolnictwo jest zdecentralizowane występują różne daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (zwykle od połowy sierpnia lub od początku września, koniec roku  przypada na początek czerwca lub koniec maja).

 

Elementary School: W USA szkoły podzielone są na rangi czyli lata nauki.

Dzieci w wieku 6 – 10 lat w USA uczą się w szkołach podstawowych rangi 1-4 elementary school. Długość edukacji na tym poziomie trwa 4 lata. W przedziale wiekowym 6-11 lat dzieci mogą uczyć się w szkołach podstawowych rangi 1-5. Długość nauki w tego typu placówkach wynosi 5 lat. Uczniowie po ukończeniu tego rodzaju szkoły mogą iść do szkoły średniej (Middle School). Szkoły podstawowe w randze 1-6 są dla dzieci w wieku 6-12 lat, a edukacja w nich trwa 6 lat. Absolwenci tego typu placówek kierowani są po ich ukończeniu do Secondary School. Ostatnim wariantem szkoły podstawowej jest szkoła podstawowa w randze 1-7. Jej uczniowie to dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia, edukacja w tego typu placówkach trwa 7 lat natomiast absolwenci tych szkół mogą ubiegać się o naukę w Junior High lub  Secondary School.

Middle School

Kolejnym etapem edukacji młodego obywatela USA jest szkoła Middle School (Grades 4-6, 5-7 lub 6-8 – w zależności od rangi ukończonej podstawówki). Długość nauki w tego typu szkole trwa 3 lata natomiast dzieci są w wieku od 10 do 14 roku życia.

Secondary School

Dzieci, które skończyły szkole podstawową o poziomie co najmniej 1-6 są kierowane do Secondary School w randze 7-12, gdzie edukacja trwa 6 lat natomiast wiek uczniów zawiera się w przedziale 13 – 18 lat. Absolwenci tych placówek otrzymują dyplom – High School Diploma w zależności od typu programu może to być dyplom zawodowy, standardowy oraz inne, podobnie jak w Polsce.

Junior Secondary jest szkołą przeznaczoną dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat, długość edukacji w takich  szkołach trwa 3 lata. Tego typu szkoły podzielone zostały na wyższe i niższe (lower and upper divisions).

Kolejnym krokiem w edukacji jest Upper Secondary – jest to program nauczania prowadzony przez High Schools oraz Senior High Schools, edukacja trwa tutaj 4 lata, a dzieci są wieku 15- 18 lat. Absolwenci otrzymują High School Diploma.

 

Nie ma jednolitej, państwowej struktury edukacji ani prawa – wszystkie przepisy dla szkolnictwa zawierają się w prawie stanowym oraz w przepisach 14000 dystryktów szkolnych. Wszystkie stany i dystrykty ustaliły, że edukacja na poziomie secondary kończy się na poziomie 12-stej klasy i dokumentem zaświadczającym ukończenie edukacji na poziomie Secondary jest High School Diploma czyli dyplom ukończenia szkoły średniej. W USA są określone pewne minimalne wymagania, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej.   Powszechny skrót K-12 określa zbiorowo klasy od zerówki do dwunastej, czyli ostatniej klasy szkoły średniej. W Polsce jest to klasa maturalna, lecz w USA nie ma matury. Istnieje egzamin SAT, standardowy test wiedzy, który decyduje o ukończeniu szkoły średniej.

 

Przedmioty w szkole średniej

Każdy uczeń wraz z konsultantem szkolnym i rodzicami wybierają odpowiednie przedmioty na kolejny semestr. Jest grupa przedmiotów obowiązkowych. W większości szkół amerykańskich uczniowie uczą się od pięciu do siedmiu przedmiotów: angielski, nauki ścisłe, języki obce, nauki społeczne, business, matematyka, handel, muzyka, wychowanie fizyczne, nauka o zdrowiu.

Należy wybrać: dwa semestry matematyki (np. algebrę, trygonometrię, geometrię), cztery semestry języka angielskiego, dwa z grupy przedmiotów science (geografia, biologia, fizyka, chemia), dwa semestry z historii i dwa z nauk politycznych, jeden semestr wychowania fizycznego, jeden z nauk społecznych (psychologia, socjologia), jeden przedmiot z humanistyki (historia sztuki, teoria muzyki, język obcy). Ponadto uczeń wybiera sobie kilka przedmiotów dowolnych, np. teatr, rysunek, orkiestra, keyboarding (nauka szybkiego pisania na klawiaturze).

Jeśli chcesz wyjechać do szkoły średniej w USA, koniecznie przeczytaj  także inne porady o szkołach w USA.

 

Zakończenie szkoły średniej

Podczas uroczystości zakończenia nauki K-12 uczniowie otrzymują dyplom. Jest on niezbędny przy staraniu się o przyjęcie na uczelnię. Jednak o samym przyjęciu decyduje oficjalny wydruk akt studenta. Znajdują się w nim informacje o zaliczonych przedmiotach i wybranym przez ucznia ich stopniu trudności oraz o uzyskanych ocenach. Wypis ten jest przedmiotem dalszych analiz, określających możliwości, predyspozycje i ambicje kandydata na uczelnię. Uczniowie aplikujący na studia w USA muszę zdać egzamin SAT lub ACT.   Oba egzaminy samodzielnie nie stanowią odpowiednika  matury, choć bywa, że  porównywane są do egzaminu maturalnego. Egzamin SAT lub ACT tylko wraz z dyplomem ukończenia szkoły średniej upoważniają do aplikowanie na studia.

SAT Scholastic Assessment Test lub ACT American College Testing Program to testy dla uczniów szkół średnich w USA. Testy mają sprawdzać kompetencje i wiedzę przedmiotową. Nadal bardziej powszechnym testem jest SAT. JPEdukacja oferuje wakacyjne intensywne kursy przygotowujące do egzaminu SAT w USA. Udział w letnim obozie to najlepsza szansa dla uczniów spoza USA to zdobycia niezbędnej wiedzy i dobrego przygotowania się do egzaminu.

  • Czy wiesz, że uczniowie którzy uzyskali High School Diploma i zdali egzamin SAT lub ACT mogą aplikować również na studia poza USA w tym również w Polsce?
  • Czy wiesz, że masz możliwość rocznej nauki w USA aby otrzymać dyplom maturalny uprawniający na aplikowania na studia?

 

Studia pierwszego stopnia

  • Community i Junior College – prowadzą dwuletni progam nauki po ukończeniu szkoły średniej. Można wybrać jedna z dwóch oferowanych opcji: ścieżkę zawodową – wprowadzającą na rynek pracy lub  naukę w trybie akademickim, przygotowującym studentów do przejścia na uczelnię o czteroletnim programie studiów. Absolwenci zwykle otrzymują stopień Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.).
  • Technical Institute – trwają od jednego do trzech lat studiów powyżej poziomu szkoły średniej i przygotowują studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy.
  • Liberal Arts College, Liberal Arts University oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne. Edukacja w samodzielnym college’u typu liberal arts może być równie prestiżowa jak studiowanie w college’u będącym częścią uniwersytetu.
  • Bachelor’s Degree wymaga czteroletnich studiów pierwszego stopnia, (undergraduate) z dziedziny nauk humanistycznych (Liberal Arts, stopień B.A.) lub nauk ścisłych (Science, stopień B.S.). Do uzyskania stopni B.A. i B.S. wymaganych jest z reguły 120 punktów (credits) i 4 lata nauki. Dlatego uczelnie amerykańskie nie zawsze zaliczają 3 letnie studia licencjackie na uczelniach polskich i europejskich jako równoważne ze studiami typu undergraduate.

 

Studia drugiego stopnia

Studia podyplomowe (Graduate and Professional Studies). Szkoły podyplomowe (Graduate and Professional Schools) dają możliwość studiowania po ukończeniu studiów uniwersyteckich I stopnia i pozwalają na uzyskanie tytułu Master oraz Ph.D. (doktorat). Do dopuszczenia na studia II stopnia (graduate) niezbędny jest tytuł Bachelor’ degree lub jego ekwiwalent nadany w innym kraju. Studia prawnicze i medyczne są w Stanach Zjednoczonych studiami II stopnia tzn. można aplikować na nie dopiero po ukończeniu licencjatu i zaliczeniu odpowiednich egzaminów.

Sprawdź ofertę JPEdukacja SZKOŁA ŚREDNIA W USA – DOSTĘPNE PROGRAMY?

 

Sprawdź ofertę intensywnego przygotowania do egzaminów SAT w Bostonie podczas wakacji


zadaj pytanie >>

Recenzje Kasyn Online
Aviator Kasyno znaleźć to nie tylko miejsce do gry, to także społeczność graczy. Możesz dołączyć do różnych turniejów, zawierać nowe znajomości i dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi graczami.
https://grawkosci.com/pl/ Istnieje wiele różnych strategii, które można zastosować podczas gry w kości.