Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Anglia – Oxford – St. Clare’s


#
 

Anglia – Oxford – St. Clare’s


Grupa wiekowa:
15-19 lat
Lokalizacja:
Oxford
Dostępne programy:
Matura międzynarodowa IB, Pre-IB
Ceny:
ok. 44 118 GBP /rok - stypendia
Zakwaterowanie:
rezydencja
Możliwa długość pobytu:
rok szkolny, 2 lata i więcej
Dostępne terminy rozpoczęcia:
wrzesień
Typ szkoły:
prywatna
 

Jpedukacja

  Zadaj pytanie naszemu doradcy edukacyjnemu:

  Imię i nazwisko (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Telefon (wskazane)*:

  Data urodzenia lub orientacyjny wiek uczestnika:

  Miejscowość zamieszkania:

  Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e–maila na adres: biuro@jpedukacja.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  Opis oferty

  O SZKOLE

  • Prywatna szkoła St. Clare’s zlokalizowana w Oxfordzie od ponad 45 lat oferuje wysokiej jakość programy edukacyjne. Jest to pierwsza szkoła z IB w Anglii. JPEdukacja jest oficjalnym przedstawicielem szkoły St. Clare’s w Polsce.  Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, u nas płacisz tyle, co przy bezpośrednim zgłoszeniu do szkoły, a zyskujesz profesjonalne doradztwo, wsparcie w procesie aplikacyjnym i podczas całego programu edukacyjnego.
  • Średni wynik uczniów St Clare’s na maturze międzynarodowej w 2021 r. to 36 pkt, czyli o ponad 6 pkt lepiej od średniej z całego świata. Co ważne szkoła przyjmuje co roku 220 uczniów i aż ponad 20% z nich osiągnęło 40 pkt i więcej (maksymalny wynik 45pkt-juz od 12 lat co roku jest przynajmniej jeden uczeń z takim wynikiem).
  • Dzięki wieloletniej tradycji szkoła jest bardzo dobrze rozpoznawana przez uczelnie, 21 absolwentów zastało przyjętych w 2017 r na uniwersytety z top10 najlepszych brytyjskich uniwersytetów (w tym 4 na Oxford, 2 na Cambridge i 2 do London School of Economics), , 11 absolwentów na uczelnie w top 100 najlepszych uniwersytetów w USA , a pozostali na uniwersytety w innych krajach europejskich.
  • Szkoła wyróżnia się także dość dużą swobodą (brak mundurków), nieformalnym podejściem nauczycieli (którzy poprzez wsparcie i motywację zachęcają do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego)
  • Świetną lokalizacją (blisko centrum Oxfordu) oraz bogato wyposażonym otwartym kampusem, w którego skład wchodzi 29 budynków, w których mieszczą się sale dydaktyczne, laboratoria (nowoczesny budynek) , biblioteka, studia artystyczne, stołówka, kawiarnia i akademiki. Nauka odbywa się w małych 8-10 osobowych klasach, a każdy uczeń ma swojego osobistego tutora, który monitoruje jego postępy w nauce i wspiera w procesie aplikacyjnym na studia
  • Możliwość wystąpienia o stypendium

  Program edukacyjny

  Program matury międzynarodowej – 2 lata nauki
  Uczeń wybiera 3 przedmioty na wyższym poziomie (High Level) i 3 przedmioty na niższym poziomie (Subsidiary Level), w tym minimum 1 język obcy i matematykę. Szkoła oferuje także przedmioty artystyczne: Art, Drama, Dance, Film, Music, ale nie są one obowiązkowe i można w zamian wybrać inny przedmiot ścisły, humanistyczny lub język obcy. Obowiązkowe jest uczestnictwo w zajęciach dodatkowych charakterystycznych dla programu IB: Theory of Knowledge (krytyczne myślenie, tematy globalne), the Extended Essay (praca badawcza i przygotowanie eseju) oraz CAS (aktywność, kreatywne zaangażowanie, wolontariat) ok 150 godzin.

  Pre-IB: Program przygotowujący do nauki w systemie matury międzynarodowej – 1 rok nauki
  Przeznaczony dla uczniów po gimnazjum, z niewystarczającym poziomem angielskiego, słabszymi stopniami na świadectwach lub takich, którzy zgłosili się zbyt późno na program IB. Jego ukończenie kompleksowo przygotowuje do podjęcia nauki za granicą oraz umożliwia przyjęcie na program IB. Program obejmuje 7 przedmiotów: English 8lekcji/tydz, Mathematics 4 lekcje/tydz, Science 4 lekcje/tydz, Humanities 4 lekcje/tydz, Art, Music, Theatre 2 lekcje/tydz, World Literature 2 lekcje/tydz, Personal Social, Health Education 1 lekcja/tydz. Ponadto w trakcie swojego pobytu każdy jest zobowiązany do 150h zaangażowania w dodatkowe zajęcia tzw. creativity, action and service (CAS).