Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Wiza do USA – jak otrzymać?

 

Wg aktualnego prawa każdy obywatel Polski chcący przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki musi posiadać odpowiednią wizę wraz z ważnym paszportem.

Aktualne i pełne informacje odnośnie  trybu i warunków przyznawania wszelkiego typu wiz znajdują się na stronach internetowych Ambasady USA w Warszawie i Konsulatu Generalnego w Krakowie. Tylko te dwie placówki na ternie Polski są  uprawnione do wydawania wiz obywatelom polskim.

 

Ambasada USA w Warszawie

Sekcja Konsularna
Ulica Piękna 12
Warszawa 00-540

Telefon: +48-22/504-2000
Fax: +48-22/504-2088
Strona internetowa: http://poland.usembassy.gov

 

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie mieści się pod adresem:

 

Konsulat Generalny USA w Krakowie
Ul. Stolarska 9
31-043 Kraków, Polska

Telefon: +48/12 424-5100
Fax: +48/12 424-5103
Strona internetowa: http://krakow.usconsulate.gov

 

Aby uzyskać informacje na temat wiz nieimigracyjnych, należy zadzwonić pod numer telefonu ambasady + 22 307 1361 lub skontaktować się z doradcą JPEdukacja.

 

WIZA F1 – Wiza studencka 

Jeśli wybierasz się na kurs językowy do międzynarodowej szkoły w USA, bądź chcesz wyjechać na program Rok szkolny w USA, będziesz ubiegał się o wizę nieimigracyjną   F-1 (w przypadku wyjazdu na rok szkolny do szkoły prywatnej) bądź o wizę nieimigracyjną J-1 (w przypadku wyjazdu na do Amerykańskiej szkoły publicznej)
Wizy nieimigracyjne są przeznaczone dla osób, które zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych przez określony czas z zamiarem realizacji określonych celów. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi większość osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną musi wykazać pracownikowi konsularnemu, że łączą je silne więzy z krajem ojczystym oraz że zamierzają opuścić Stany Zjednoczone po czasowym pobycie.

 

Nasi doradcy w JPEdukacja pomogą przygotować wszelkie dokumenty i przejdą z Tobą przez wszystkie etapy procedury ubiegania się o wizę do USA. Nasza pomoc jest świadczona bezpłatnie dla każdego z naszych klientów. Jeśli nie jesteś naszym klientem, a chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, doświadczenia i pomocy przy ubieganiu się o wizę do USA, skontaktuj się z naszymi biurami.

 

Podstawą do ubieganie się o wizę studencką F-1 jest posiadanie formularza wizowego I-20, o wizę J-1 formularz DS-2019 ). Do wydawania tego formularza upoważnione są amerykańskie instytucje edukacyjne (w tym szkoły językowe) autoryzowane przez U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), tj. amerykański departament Obywatelstwa i Usług Imigracyjnych, będący częścią Department of Homeland Security (DHS). Ponadto, zanim konsul będzie mógł rozpatrzyć wniosek o wizę F-1, amerykańska uczelnia lub szkoła, która wydała formularz I-20 musi potwierdzić przyjęcie w poczet swoich uczniów osoby ubiegającej się o wizę poprzez wprowadzenie danych zawartych w tym formularzu do elektronicznego systemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), z którego korzystają amerykańskie instytucje: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) oraz Department of State (DOS). Amerykański urzędnik konsularny w Polsce, zanim podejmie decyzję o wydaniu wizy, musi mieć informacje o „przyszłym” studencie w komputerowym systemie SEVIS.

Pierwszym zatem krokiem w ubieganiu się o wizę studencką F-1 jest otrzymanie od szkoły amerykańskiej formularza wizowego I-20. Aby szkoła mogła taki formularz aplikantowi przesłać, musi on, oprócz zapisu na kurs Full Time (to jest co najmniej 18 godzin zegarowych tygodniowo) dokonać pełnej opłaty za naukę.  Formalności tej dokonasz za pośrednictwem firmy JPEdukacja. Kolejnym ważnym etapem do przygotowania dokumentu F-1 jest przesłanie do firmy JPEdukacja kserokopii pierwszych dwóch stron paszportu (musi on być ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA).

W przypadku formalności związanych z wizą J-I, formularz DS-2019 będzie podstawą do ubiegania się o nią. Formularz taki otrzymasz od naszego amerykańskiego partnera po zaakceptowaniu aplikacji zgłoszeniowej i spełnieniu wszelkich wymogów programu wymiany w ramach wyjazdu do szkoły średniej w Ameryce.

 

WIZA B1/B2 – WIZA TURYSTYCZNO – BIZNESOWA

Jeśli nauka w USA będzie się odbywać w niepełnym wymiarze (poniżej 18 godzin zegarowych tygodniowo), trwać będzie krótki okres czasu i nie będzie podstawowym celem wizyty w Stanach, istnieje możliwość wyjazdu na podstawie wizy turystycznej lub biznesowej (B-1/B-2). Najlepiej jednak przed wybraniem programu skonsultować procedurę wizową z doradcą JPEdukacja.

 

Jeśli dokonałeś już zgłoszenia na kurs językowy w USA bądź zostałeś zaakceptowany na program „Rok Szkolny za Granicą”, dokonałeś wszelkich płatności na rzecz amerykańskiego partnera firmy JPEdukacja, możesz rozpocząć właściwą procedurą wizową.

 

Etap 1. Wypełnienie formularza DS-160

Każda osoba ubiegająca się o wizę – w tym dzieci – musi wypełnić formularz wizowy DS-160. Osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną podczas wypełniania formularza DS-160 muszą załączyć zdjęcie cyfrowe wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Formularz DS-160 należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem Internetu przed rozmową w ambasadzie. Do umówienia się na rozmowę wymagany jest numer kodu kreskowego widniejący na stronie potwierdzającej złożenie formularza DS-160. Ambasada nie przyjmuje formularzy wypełnionych ręcznie lub na maszynie, a bez wydruku strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160 nie można odbyć rozmowy. Szczegółowych informacji oraz wszelką pomoc przy wypełnieniu formularz DS-160 udzieli doradca JPEdukacja.

 

Etap 2. Dokonanie opłaty

Wniesienie bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę, określanej jako opłata MRV – opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę do odczytu maszynowego. Kwota opłaty zależy od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek. W przypadku wiz F-1, J-1, B1-B2 oplata wizowa wynosi 160 USD . Opłaty należy dokonać w PLN, a kurs waluty jest zawsze podany na stronie ambasady. Opłata nie jest zwracana w przypadku odmowy udzielenia wizy. Osoby posiadające internetowe konto w polskim banku mogą dokonać opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę, określanej jako opłata MRV przy pomocy przelewu internetowego bezpośrednio ze swojego konta bankowego. Ten proces płatności może być wykonywany online (za pośrednictwem Internetu). O szczegółowe informacje jak dokonać opłaty zapytaj doradcę JPEdukacja.

Opłata SEVIS. System SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to internetowy system rejestracji osób posiadających wizy m.in. kategorii F i J  od chwili otrzymania wstępnej dokumentacji (formularz I-20 albo DS-2019) do czasu ukończenia/opuszczenia szkoły lub zakończenia/odstąpienia od programu. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku o wizę należy uiścić również oddzielną opłatę SEVIS. W przypadku studentów, którym wiza nieimigracyjna jest przyznawana na podstawie formularza I-20, opłata SEVIS wynosi 200 USD. W przypadku większości uczestników programów wymiany, którzy otrzymują wizę na podstawie formularza DS-2019, opłata SEVIS wynosi 180 USD.  Szczegółowych informacji jak dokonać opłaty za SEVIS udzieli doradca JPEdukacja

 

Etap 3. Spotkanie z konsulem

Doradca JPEdukacja  udzieli wszelkich wskazówek jak się przygotować i  umówić na spotkanie z konsulem. Na umówionym spotkaniu należy posiadać następujące informacje i dokumenty:

  • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych  Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty MRV za rozpatrzenie wniosku o wizę,
  • stronę potwierdzającą złożenie formularza DS-160,
  • dokumenty wymagane z uwagi na kategorię wizy w przypadku wizy F-1/I-20 lub J-1/DS 2019
    • potwierdzenie dokonania oplaty SEVIS (w przypadku wizy F-1 i J-1)
    • potwierdzenie przyjęcia do szkoły
  • inne dokumenty, wg wskazówek JPEdukacja

 

Etap 4 Odbiór paszportu z wizą

Po przyznaniu wizy, paszport będzie można odebrać w punkcie odbioru dokumentów TNT. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Jednakże TNT będzie przechowywało Państwa paszport tylko przez 9 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym otrzymacie Państwo potwierdzenie, że paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie może spowodować opóźnienie w odzyskaniu przez Państwa paszportu.

Istnieje możliwość przyspieszenie odbioru wizy z paszportem. O szczegóły zapytaj doradcę JPEdukacja.

Źródło: „http://www.ustraveldocs.com/pl”


zadaj pytanie >>