Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Jak podróżować do USA – kto i kiedy musi wystąpić o wizę ?

W 2019 r. Polska zakwalifikowała się do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych bez wizy (zniesione zostały wizy B1/B2) . Obecnie obywatele polski mogą podróżować po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization [ESTA]). O ESTA należy wystąpić co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą. Doradca JPEdukacja na życzenie dopełni wszelkich formalności w celu otrzymania ESTA. Dotyczy to naszych klientów planujących wyjazdy do USA na kurs językowe nie więcej niż 18 h / tyg. w międzynarodowej szkole

Doradcy JPEdukacja na życzenie,  imieniu swoich klientów wyjeżdżających na kursy językowe do USA  dopełnią wszelkich formalności związanych z procesem ubiegania się o ESTA. Zgodna na podróż wydawana jest maksymalnie do 72 godz od momentu złożenia wniosku. ESTA wymaga opłaty, wraz ze złożeniem wniosku pobierana jest opłata 21 USD.

Wszyscy obywatele Polski planujący w USA edukację w szkołach średnich lub kursy językowe więcej niż 18 h / tyg muszą wystąpić o wizę  F1 lub J1.

WIZA F1 i J1

Jeśli wybierasz się na kurs językowy do międzynarodowej szkoły w USA, bądź chcesz wyjechać na program Rok szkolny w USA, będziesz ubiegał się o wizę nieimigracyjną  F-1  bądź o wizę nieimigracyjną J-1
Wizy nieimigracyjne są przeznaczone dla osób, które zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych przez określony czas z zamiarem realizacji określonych celów. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi większość osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną musi wykazać pracownikowi konsularnemu, że łączą je silne więzy z krajem ojczystym oraz że zamierzają opuścić Stany Zjednoczone po czasowym pobycie.

Nasi doradcy w JPEdukacja pomogą przygotować wszelkie dokumenty i przejdą z Tobą przez wszystkie etapy procedury ubiegania się o wizę do USA.

Podstawą do ubieganie się o wizę studencką F-1 jest posiadanie formularza wizowego I-20, o wizę J-1 formularz DS-2019 . Do wydawania tego formularza upoważnione są amerykańskie instytucje edukacyjne (w tym szkoły językowe) autoryzowane przez U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), tj. amerykański departament Obywatelstwa i Usług Imigracyjnych, będący częścią Department of Homeland Security (DHS).

Zanim konsul będzie mógł rozpatrzyć wniosek o wizę F-1 lub J1, amerykańska szkoła lub fundacja, która wydała formularz wizowy musi potwierdzić przyjęcie w poczet swoich uczniów osoby ubiegającej się o wizę poprzez wprowadzenie danych zawartych w tym formularzu do elektronicznego systemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), z którego korzystają amerykańskie instytucje: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) oraz Department of State (DOS). Amerykański urzędnik konsularny w Polsce, zanim podejmie decyzję o wydaniu wizy, musi mieć informacje o „przyszłym” studencie w komputerowym systemie SEVIS.

Pierwszym zatem krokiem w ubieganiu się o wizę studencką F-1 jest otrzymanie od szkoły amerykańskiej formularza wizowego I-20. Aby szkoła mogła taki formularz aplikantowi przesłać, musi on, oprócz zapisu na kurs Full Time (to jest co najmniej 18 godzin zegarowych tygodniowo) dokonać pełnej opłaty za naukę lub w przypadku szkół średnich opłat wymaganych w warunkach płatności.   Formalności tej dokonasz za pośrednictwem firmy JPEdukacja.

W przypadku formalności związanych z wizą J-I, formularz DS-2019 będzie podstawą do ubiegania się o nią. Formularz taki otrzymasz od naszego amerykańskiego partnera po zaakceptowaniu aplikacji zgłoszeniowej i spełnieniu wszelkich wymogów programu wymiany w ramach wyjazdu do szkoły średniej w Ameryce.

Jeśli dokonałeś już zgłoszenia na kurs językowy w USA bądź jesteś zaakceptowany na program szkoła średnia w USA,  dokonałeś wszelkich wszelkich formalności,  możesz wspólnie z doradcę JPEdukacja rozpocząć właściwą procedurą wizową.

 

Etap 1. Wypełnienie formularza DS-160

Każda osoba ubiegająca się o wizę – w tym dzieci – musi wypełnić formularz wizowy DS-160. Osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną podczas wypełniania formularza DS-160 muszą załączyć zdjęcie cyfrowe wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Formularz DS-160 należy wypełnić online przed rozmową w ambasadzie. Po wypełnieniu formularza DS-160 i dokonaniu wymaganych opłat na konto ambasady USA można umówić się na spotkanie wizowe w ambasadzie. Szczegółowych informacji oraz wszelką pomoc przy wypełnieniu formularz DS-160 udzieli doradca JPEdukacja.

Etap 2. Dokonanie opłaty

Wniesienie bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę, określanej jako opłata MRV – opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę do odczytu maszynowego. Kwota opłaty zależy od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek. W przypadku wiz F-1, J-1 oplata wizowa wynosi 160 USD . Opłaty należy dokonać w PLN, a kurs waluty jest zawsze podany na stronie ambasady.  O szczegółowe informacje jak dokonać opłaty zapytaj doradcę JPEdukacja.

Opłata SEVIS. System SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to internetowy system rejestracji osób posiadających wizy m.in. kategorii F i J  od chwili otrzymania wstępnej dokumentacji (formularz I-20 albo DS-2019) do czasu ukończenia/opuszczenia szkoły lub zakończenia/odstąpienia od programu. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku o wizę należy uiścić również oddzielną opłatę SEVIS. W przypadku osób, którym wiza nieimigracyjna jest przyznawana na podstawie formularza I-20 – wiza F1 – opłata SEVIS wynosi 350 USD. W przypadku większości uczestników programów wymiany, którzy otrzymują wizę na podstawie formularza DS-2019 – wiza J1, opłata SEVIS wynosi 220 USD.  Szczegółowych informacji jak dokonać opłaty za SEVIS udzieli doradca JPEdukacja

Etap 3. Spotkanie z konsulem

Doradca JPEdukacja  udzieli wszelkich wskazówek jak się przygotować i  umówić na spotkanie z konsulem. Na umówionym spotkaniu należy posiadać następujące informacje i dokumenty:

  • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych
  • stronę potwierdzającą złożenie formularza DS-160,
  • dokumenty wymagane  na kategorię wizy w przypadku wizy F-1/I-20 lub J-1/DS 2019
    • potwierdzenie dokonania opłaty SEVIS (w przypadku wizy F-1 i J-1)
    • potwierdzenie przyjęcia do szkoły
  • inne dokumenty, wg wskazówek JPEdukacja

Etap 4 Otrzymanie paszportu z wizą

Po przyznaniu wizy, ambasada za pośrednictwem firmy kurierskiej  dostarczy paszport na wskazany adres – usługa dodatkowo płatna bezpośrednio kurierowi przy odbiorze. Paszport można  odebrać również osobiście w punkcie odbioru dokumentów – dwa punkty w Polsce. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

 

 


zadaj pytanie >>

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close