Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Kto musi ubiegać się o wizę do Wielkiej Brytanii ?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 grudnia 2020 roku. Pociągnęło to za sobą szereg konsekwencji dla samych Brytyjczyków oraz obywateli wspólnoty. Jednym z efektów Brexitu jest zmiana formalności przy przekraczaniu granicy m.in. przez obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Kto i kiedy musi występować o wizę do Anglii? 

Czy procedura ubiegania się o wizę do UK jest skomplikowana ?

Jakie są aktualne opłaty wizowa i jak długo oczkuje się na wizę?

Jaki dokument zabrać w podróż do Anglii co się zmieniło?

Przed Brexitem, aby wjechać się na terytorium Wielkiej Brytanii tak jak w przypadku podróży do innych krajów UE, wystarczył dowód osobisty. Obecnie należy podróżować z z paszportem. Wyjątkowo do końca 2025 wo Wielkej Brytanii z dowodem osobistym mogą podróżować tylko posiadacze statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej

Kto musi ubiegać się o wizę do Wielkiej Brytanii? 

O tym, czy jadąc do Wielkiej Brytanii musisz mieć wizę decyduje głównie cel podróży. Wiza do Anglii nie muszą posiadać osoby planujące

 • podróży w celach turystycznych (w tym uczestnicy kursów językowych zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosła jeśli jadą do Wielkiej Brytanii na czas krótszy niż 6 miesięcy
 • podróży służbowej, jeśli Twój łączny czas pobytu nie przekracza 6 miesięcy.

Wszyscy podróżujące w innych celach muszą wystąpić o wizę. Dotyczy to również wyjazdów w celu nauki w szkołach średnich. W zależności od wieku ucznia aplikującego i programu na jaki aplikuje – więcej o możliwych ścieżkach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii TUTAJmusi ubiegać się o o Child Student Visa lub Student Visa.

Informacje o wizach brytyjskich dla uczniów 

Do aplikacji o wizę studencką Student Visa potrzebujesz: 

  • Dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły w Wielkiej Brytanii. Ten dokument to tzw. CAS (Confirmation of Acceptance for Studies). Aplikując z JPEdukacja otrzymasz ten dokument ze swojej wybranej szkoły po spełnieniu wszystkich wymagań procesu aplikacyjnego. Dorada JPEdukacja pomoże w sprawnym wybraniu szkoły średniej, wszelkich formalnościach i całym procesie.
  • Ważny paszport
  • Certyfikat językowy lub ukończenie etapu edukacji po angielsku (z zatwierdzonej listy). Odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony oficjalnym certyfikatem m.in. IELTS (do tego egzaminu możesz przygotować się na jednym z licznych kursów językowych oferowanych przez JPEdukacja)
  • Możesz zostać poproszony również o przestawienie potwierdzenia posiadania odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów edukacji i pobytu w Zjednoczonym Królestwie tzw Bank Statement – odpowiednie kwota na rachunku bankowym własnym lub osób sponsorujących edukację w Anglii
  • może być wnioskowana na okres do 2 lat na etapie licealnym / może być wnioskowana na okres do 5 lat na etapie uniwersyteckim

Do aplikacji o wizę studencką Student Child Visa potrzebujesz: 

  • Dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły w Wielkiej Brytanii. Ten dokument to tzw. CAS (Confirmation of Acceptance for Studies). Aplikując z JPEdukacja otrzymasz ten dokument ze swojej wybranej szkoły po spełnieniu wszystkich wymagań procesu aplikacyjnego. Dorada JPEdukacja pomoże w sprawnym wybraniu szkoły średniej, wszelkich formalnościach i całym procesie.
  • Ważny paszport
  • List od rodziców – zgodna na edukację w Wielkiej Brytanii
  • Możesz zostać poproszony również o przestawienie potwierdzenia posiadania odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów edukacji i pobytu w Zjednoczonym Królestwie tzw Bank Statemen – odpowiednie kwota na rachunku bankowym rodziców lub osób sponsorujących edukację w Anglii
  • może być wnioskowana na okres do 6 lat jeśli uczeń jest poniżej 16 roku życia
   może być wnioskowana na okres do 3 lat jeśli uczeń jest w wieku 16-17 lat

Aplikowanie o wizę do Anglii – Proces wnioskowania o wizę należy zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, około 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem nauki, poniżej podstawowe etapy aplikowania o wizę do Wielkiej Brytanii:

Najdłużej trwa zwykle proces aplikowania do szkoły i wydawania listu CAS, ostatnie 2 etapy zajmują zwykle już tylko 2-15 dni.

Doradcy JPEdukacja pomagają procesie aplikacyjnym o każdy typ wizy. Podczas formalności aplikacyjnych należy dokonać wymaganych opłat.

Aktualne opłaty, które mają zastosowanie do wniosków składanych od 4 października 2023 r. 

 • Child Student / Student (Overseas application) wzrost opłaty z 363 GBP do 490 GBP – standardowy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku około 10 dni roboczych
 • Usługa priorytetowa zwrot z 250 GBP do 500 GBP – czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego około 3-5 dni roboczych.

Przy składaniu wniosku o wizę należy również z góry opłacić ubezpieczenie zdrowotne w brytyjskim systemie zdrowotnym NHS (National Health Service) Zwiększone w październiku opłaty za wizę, nie obejmują zmian w obowiązkowej opłacie za ubezpieczenie zdrowotne – zapowiedziano jednak wzrost opłat jeszcze w 2023 r

 

 


zadaj pytanie >>