Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Kto musi ubiegać się o wizę do Wielkiej Brytanii ?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 grudnia 2020 roku. Pociągnęło to za sobą szereg konsekwencji dla samych Brytyjczyków oraz obywateli wspólnoty. Jednym z efektów Brexitu jest zmiana formalności przy przekraczaniu granicy m.in. przez obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Kto i kiedy musi występować o wizę do Anglii? 

Czy procedura ubiegania się o wizę do UK jest skomplikowana ?

Jakie są aktualne opłaty wizowa i jak długo oczkuje się na wizę?

Jaki dokument zabrać w podróż do Anglii co się zmieniło?

Przed Brexitem, aby wjechać się na terytorium Wielkiej Brytanii tak jak w przypadku podróży do innych krajów UE, wystarczył dowód osobisty. Obecnie należy podróżować z z paszportem. Wyjątkowo do końca 2025 wo Wielkej Brytanii z dowodem osobistym mogą podróżować tylko posiadacze statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej

Kto musi ubiegać się o wizę do Wielkiej Brytanii? 

O tym, czy jadąc do Wielkiej Brytanii musisz mieć wizę decyduje głównie cel podróży. Wiza do Anglii nie muszą posiadać osoby planujące

 • podróży w celach turystycznych (w tym uczestnicy kursów językowych zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosła jeśli jadą do Wielkiej Brytanii na czas krótszy niż 6 miesięcy
 • podróży służbowej, jeśli Twój łączny czas pobytu nie przekracza 6 miesięcy.

Wszyscy podróżujące w innych celach muszą wystąpić o wizę. Dotyczy to również wyjazdów w celu nauki w szkołach średnich. W zależności od wieku ucznia aplikującego i programu na jaki aplikuje – więcej o możliwych ścieżkach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii TUTAJmusi ubiegać się o o Child Student Visa lub Student Visa.

Informacje o wizach brytyjskich dla uczniów 

Do aplikacji o wizę studencką Student Visa potrzebujesz: 

  • Dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły w Wielkiej Brytanii. Ten dokument to tzw. CAS (Confirmation of Acceptance for Studies). Aplikując z JPEdukacja otrzymasz ten dokument ze swojej wybranej szkoły po spełnieniu wszystkich wymagań procesu aplikacyjnego. Dorada JPEdukacja pomoże w sprawnym wybraniu szkoły średniej, wszelkich formalnościach i całym procesie.
  • Ważny paszport
  • Certyfikat językowy lub ukończenie etapu edukacji po angielsku (z zatwierdzonej listy). Odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony oficjalnym certyfikatem m.in. IELTS (do tego egzaminu możesz przygotować się na jednym z licznych kursów językowych oferowanych przez JPEdukacja)
  • Możesz zostać poproszony również o przestawienie potwierdzenia posiadania odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów edukacji i pobytu w Zjednoczonym Królestwie tzw Bank Statement – odpowiednie kwota na rachunku bankowym własnym lub osób sponsorujących edukację w Anglii
  • może być wnioskowana na okres do 2 lat na etapie licealnym / może być wnioskowana na okres do 5 lat na etapie uniwersyteckim

Do aplikacji o wizę studencką Student Child Visa potrzebujesz: 

  • Dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły w Wielkiej Brytanii. Ten dokument to tzw. CAS (Confirmation of Acceptance for Studies). Aplikując z JPEdukacja otrzymasz ten dokument ze swojej wybranej szkoły po spełnieniu wszystkich wymagań procesu aplikacyjnego. Dorada JPEdukacja pomoże w sprawnym wybraniu szkoły średniej, wszelkich formalnościach i całym procesie.
  • Ważny paszport
  • List od rodziców – zgodna na edukację w Wielkiej Brytanii
  • Możesz zostać poproszony również o przestawienie potwierdzenia posiadania odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów edukacji i pobytu w Zjednoczonym Królestwie tzw Bank Statemen – odpowiednie kwota na rachunku bankowym rodziców lub osób sponsorujących edukację w Anglii
  • może być wnioskowana na okres do 6 lat jeśli uczeń jest poniżej 16 roku życia
   może być wnioskowana na okres do 3 lat jeśli uczeń jest w wieku 16-17 lat

Aplikowanie o wizę do Anglii – Proces wnioskowania o wizę należy zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, około 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem nauki, poniżej podstawowe etapy aplikowania o wizę do Wielkiej Brytanii:

Najdłużej trwa zwykle proces aplikowania do szkoły i wydawania listu CAS, ostatnie 2 etapy zajmują zwykle już tylko 2-15 dni.

Doradcy JPEdukacja pomagają procesie aplikacyjnym o każdy typ wizy. Podczas formalności aplikacyjnych należy dokonać wymaganych opłat.

Aktualne opłaty, które mają zastosowanie do wniosków składanych od 4 października 2023 r. 

 • Child Student / Student (Overseas application) wzrost opłaty z 363 GBP do 490 GBP – standardowy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku około 10 dni roboczych
 • Usługa priorytetowa zwrot z 250 GBP do 500 GBP – czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego około 3-5 dni roboczych.

Przy składaniu wniosku o wizę należy również z góry opłacić ubezpieczenie zdrowotne w brytyjskim systemie zdrowotnym NHS (National Health Service) Zwiększone w październiku opłaty za wizę, nie obejmują zmian w obowiązkowej opłacie za ubezpieczenie zdrowotne – zapowiedziano jednak wzrost opłat jeszcze w 2023 r

 

 


zadaj pytanie >>

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close