Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Czy jestem ubezpieczony w trakcie pobytu na kursie?

 

Wszyscy uczestnicy kursów językowych za granicą powinni mieć wykupione odpowiednie ubezpieczenie medyczne, które pokrywa ewentualne koszty opieki medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Jeżeli uczestnik opłaca w Polsce składki ubezpieczeniowe na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), to podróżując po krajach Unii Europejskiej, ma prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia – kartę o nazwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ang. European Health Insurance Card. Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ.

Oznacza to, że przed wyjazdem trzeba złożyć w oddziale lub delegaturze NFZ wniosek o wydanie EKUZ. Posiadanie EKUZ potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju oraz stanowi dowód zgody ubezpieczyciela (NFZ) na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.
Wszystkie świadczenia zdrowotne przysługują nam zgodnie z ustawodawstwem kraju, do którego się wybieramy i jeśli miejscowe przepisy przewidują odpłatność za jakieś usługi medyczne, musimy również płacić za nie sami. Można korzystać ze świadczeń państwowych ośrodków zdrowia i szpitali, Należy wówczas przedstawić lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dokument tożsamości/paszport.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Nr pogotowia ratunkowego- 112.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz np. kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, nie obejmuje ona również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zalecamy wykupienie przed wyjazdem prywatnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. JPEdukacja oferuje swoim klientom 3 pakiety ubezpieczeniowe towarzystwa ERV AG (Europäische Reiseversicherung AG), które jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczeniach podróży.
Prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia
Gwarantuje ono zwrot następujących kosztów:

  • bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala,
  • dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju),
  • badań, zabiegów, operacji,
  • lekarstw i środków opatrunkowych,
  • podróży powrotnej poszkodowanego,
  • podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju
  • oraz ewentualnie innych świadczeń w zależności od umowy.

Jeśli ma miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe trzeba: wówczas zadzwonić pod wskazany w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Konsultant informuje wtedy poszkodowanego lub szpital o postępowaniu związanym z płatnością za opiekę medyczną. Jeśli korzystamy z prywatnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych należy pamiętać, by nawet w najdrobniejszych sprawach uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie recepty, rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przesłać wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena polisy zależy od: czasu jej obowiązywania oraz sumy ubezpieczenia, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca wydatki poniesione na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. ERV oferuje zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta w przypadku osób przewlekle chorych lub zamierzających uprawiać sporty podwyższonego ryzyka. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wyjazdu, koszt takiego ubezpieczenia uzależniony jest od ceny wyjazdu.


zadaj pytanie >>

SPRAWDŹ NASZE OFERTY:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close