Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Czy jestem ubezpieczony w trakcie pobytu na kursie?

 

Wszyscy uczestnicy kursów językowych za granicą powinni mieć wykupione odpowiednie ubezpieczenie medyczne, które pokrywa ewentualne koszty opieki medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Jeżeli uczestnik opłaca w Polsce składki ubezpieczeniowe na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), to podróżując po krajach Unii Europejskiej, ma prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia – kartę o nazwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ang. European Health Insurance Card. Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ.

Oznacza to, że przed wyjazdem trzeba złożyć w oddziale lub delegaturze NFZ wniosek o wydanie EKUZ. Posiadanie EKUZ potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju oraz stanowi dowód zgody ubezpieczyciela (NFZ) na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.
Wszystkie świadczenia zdrowotne przysługują nam zgodnie z ustawodawstwem kraju, do którego się wybieramy i jeśli miejscowe przepisy przewidują odpłatność za jakieś usługi medyczne, musimy również płacić za nie sami. Można korzystać ze świadczeń państwowych ośrodków zdrowia i szpitali, Należy wówczas przedstawić lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dokument tożsamości/paszport.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Nr pogotowia ratunkowego- 112.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz np. kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, nie obejmuje ona również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zalecamy wykupienie przed wyjazdem prywatnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. JPEdukacja oferuje swoim klientom 3 pakiety ubezpieczeniowe towarzystwa ERV AG (Europäische Reiseversicherung AG), które jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczeniach podróży.
Prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia
Gwarantuje ono zwrot następujących kosztów:

  • bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala,
  • dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju),
  • badań, zabiegów, operacji,
  • lekarstw i środków opatrunkowych,
  • podróży powrotnej poszkodowanego,
  • podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju
  • oraz ewentualnie innych świadczeń w zależności od umowy.

Jeśli ma miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe trzeba: wówczas zadzwonić pod wskazany w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Konsultant informuje wtedy poszkodowanego lub szpital o postępowaniu związanym z płatnością za opiekę medyczną. Jeśli korzystamy z prywatnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych należy pamiętać, by nawet w najdrobniejszych sprawach uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie recepty, rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przesłać wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena polisy zależy od: czasu jej obowiązywania oraz sumy ubezpieczenia, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca wydatki poniesione na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. ERV oferuje zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta w przypadku osób przewlekle chorych lub zamierzających uprawiać sporty podwyższonego ryzyka. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wyjazdu, koszt takiego ubezpieczenia uzależniony jest od ceny wyjazdu.


zadaj pytanie >>

SPRAWDŹ NASZE OFERTY: