Zadzwoń
tel. +48 618973903 / +48 531872991
biuro@jpedukacja.pl   zadaj pytanie >>
LinkedIn Facebook

Matura międzynarodowa – co to jest?

Program matury międzynarodowej został zaprojektowany tak, aby objąć swoim zakresem obowiązkowe informacje oraz standardowy zbiór egzaminów dla uczniów z całego świata.

Dzięki temu większość uczelni rozpoznaje, a nawet preferuje ten egzamin dojrzałości. Program daje uczniom prawdziwe międzynarodowe wykształcenie, które motywuje studentów do rozumienia innych kultur, języków oraz uczy rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia.

PROGRAM NAUCZANIA W SYSTEMIE IB (International Baccalaureate)

Program maturalny w systemie IB trwa dwa lata. Całość nauki odbywa się po angielsku, w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny (z wyjątkiem oczywiście egzaminów z języków obcych). Uczeń wybiera sześć przedmiotów z sześciu grup przedmiotowych, po jednym z każdej. Trzy przedmioty należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (Higher level – HL), pozostałe na poziomie  uzupełniającym (Standard level – SL):

 • język podstawowy – uczeń ma prawo wybrać język ojczysty (także polski); przedmiot obejmuje również literaturoznawstwo danego języka.
 • drugi język – można wybrać standardową naukę języka obcego lub język na poziomie A2 obejmujący jedynie literaturę w wybranym języku. W tej grupie można również uczyć się drugiego języka na poziomie A1 (język ojczysty).
 • nauki społeczne – m.in. geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, technologie informacyjne,
 • nauki doświadczalne – m.in. biologia, chemia, fizyka, ochrona środowiska, projektowanie,
 • nauki matematyczne – do wyboru matematyka na kilku poziomach   zaawansowania.
 • nauki artystyczne – teatr, malarstwo, film, muzyka, taniec.
  Uczeń może zamienić przedmiot z grupy szóstej na dowolny inny przedmiot z grupy 2, 3, 4 lub 5 (najczęściej wybierany jest dodatkowy język lub informatyka z grupy 5). Warunkami uzyskania dyplomu IB są ponadto:
 • napisanie pracy (EE – Extended Essay) w języku wykładowym o objętości do 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole (niekoniecznie zdawanego na maturze). Temat jest dowolny, jednak wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia.
 • zaliczenie co najmniej 150 godzin zajęć CAS (ang. Creativity, Action, Service – twórczość, działanie, pomoc). W ramach CAS-u prowadzi się zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną itp.
 • zaliczenie teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) składającego się z około 100 godzin, mającego na celu naukę podstaw uczenia się oraz krytycznego myślenia u uczniów. Dodatkowo, uczeń musi napisać esej o objętości 1200–1600 słów na podany temat (wybrany z listy dziesięciu tematów określonych przez Centrum IB) oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami z teorii wiedzy na dowolnie wybrany temat.

Punkty otrzymane za Extended Essay i prezentację z teorii wiedzy pozwalają uzyskać wyższą ocenę na dyplomie. W przypadku gdy obie prace są najwyżej ocenione, uczeń otrzymuje trzy dodatkowe punkty do oceny ostatecznej. Bez dodatkowych punktów nadal można otrzymać dyplom, jednak niemożliwe jest wtedy uzyskanie maksymalnej liczby 45 punktów.

WYMAGANIA PROGRAMU:

wiek ucznia: 16-18 lat w momencie wyjazdu, uczniowie młodsi mogą skorzystać z rocznego programu przygotowawczego tzw. pre-IB
znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym, niektóre szkoły wymagają rozmowy kwalifikacyjnej osobistej lub przez skype, a  inne testu lub udokumentowanej nauki w postaci oceny z angielskiego  na dwóch świadectwach szkolnych oraz opinii nauczyciela anglisty.
dobre oceny na świadectwach szkolnych z 2 ostatnich lat.
ZALETY MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W WIELKIEJ BRYTANII / USA / SZWAJCARII:

Matura międzynarodowa jest powszechnie uznawana przez uczelnie na całym świecie, a więc rozszerzysz swoje możliwości dalszej edukacji i kariery zawodowej – również za granicą.
Nie trzeba uczyć się wszystkich przedmiotów, wystarczy wybrać je zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami na dalszą edukację.
IB promuje wiedzę praktyczną – zrozumienie, zamiast nauki pamięciowej. Dzięki temu masz możliwość szerszego spojrzenia na daną dziedzinę wiedzy i wszechstronny rozwój.
Będziesz brać udział w interesujących projektach i nauczysz się pracować w międzynarodowym zespole,
Doskonale opanujesz język angielski i będziesz gotowy do podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach.
Poznasz Wielką Brytanię, USA lub Szwajcarię i ich kulturę, a dzięki międzynarodowej mieszance społeczności uczniowskiej,  także inne odległe kraje i panujące w nich zwyczaje.
Żyjąc przez rok/semestr w innym kraju nauczysz się samodzielności i zdobędziesz doświadczenie, które pozwoli Tobie nabrać pewności siebie.
Program dostępny w Anglii (Oxford, Cambridge, Cantenbury, Hastings, Brighton) w Szkocji, Niemczech, w USA i Szwajcarii.

Matura międzynarodowa — szansa na międzynarodowe wykształcenie

Matura międzynarodowa to dokument otwierający drogę na najlepsze uczelnie na całym świecie. Jeśli myślisz o studiach za granicą i pragniesz poszerzyć swoje horyzonty, będzie najlepszym wyborem. Matura IB, czyli International Baccalaureate, wyróżnia się nastawieniem na wiedzę praktyczną, a przygotowanie do niej umożliwia nie tylko uzyskanie perfekcji w zakresie języków obcych, ale też poznawanie innych kultur i poszerzanie perspektyw.

Matura IB — poznaj nasze kursy przygotowawcze

Nasz program przygotowawczy do matury IB stworzono z myślą o uczniach w wieku 16-18 lat. Realizowany jest na terenie Anglii, Szkocji, Niemiec, Hiszpanii, Francji, USA oraz Szwajcarii. Doskonałe opanowanie języka angielskiego, udział w atrakcyjnych międzynarodowych projektach i współpraca z uczniami z całego świata — to dodatkowe zalety tej propozycji.

 

O więcej szczegółowych ofert pytaj doradców JPEdukacja:

Warszawa – Monika Astrabas, tel. 531872992, e-mail: astrabas@jpedukacja.pl
Poznań – Małgorzata Radomska, tel. 531872990, e-mail: radomska@jpedukacja.pl
Poznań – Paulina Pietrzak, tel. 531872991, e-mail: pietrzak@jpedukacja.pl


zadaj pytanie >>

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies.  więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close